Vi kalder det personlig udvikling, når vi går i terapi, læser bøger eller går på kurser for at forstå os selv bedre og lære at agere mere modent. 

Men måske er det mere korrekt at kalde det personlig afvikling.

Det er nemlig vores personlighed, som vi også kan kalde vores ego, der står i vejen for, at livsglæden kan strømme frit. 

Egoet er den del af os, der reagerer emotionelt og dramatisk på det, vi oplever. 

Egoet og personligheden kaldes også det indre barn. 

Hvordan er egoet skabt? 

Egoet blev dannet i de tidlige barndomsår med det eneste formål, at sikre vores overlevelse. 

Ethvert lille menneskebarn er dybt afhængigt af at passe ind i den familie og den kultur, vi fødtes ind i. Derfor forsøgte egoet at udvikle de egenskaber, der skulle til, ved at spejle de primære omsorgspersoner. 

I den proces måtte vi samtidig lukke ned for andre autentiske egenskaber, som ikke var så acceptable i netop vores familie. 

Som voksen, når det ikke længere er livsnødvendigt at leve indenfor en begrænset ramme af de egenskaber familien satte højt, skulle man tro vi bare kunne slippe os selv løs og være præcis som vi har lyst til. 

Men sådan fungerer det ikke i praksis. 

Egoets overlevelsesmønstre er nemlig dybt forankrede, og for det meste er vi ikke engang klar over, at det er tillært. 

De fleste tænker: sådan er jeg bare!

Der skal netop en grad af bevidst opmærksomhed på vores eget indre, vores mønstre, vores sym- og antipatier, for at vi kan bryde ud som den, vi inderst inde mærker vi er. 

For at vi kan føle os tilfredse med os selv og leve et autentisk liv vi kan lide at bo i.

Før egoet blev dannet, var vi ren sjæl. Hvor egoet er den tillærte personlighed, er sjælen  den del af os, der kan observere vores tanker og følelser. 

Din sjæl er den autentiske dig. Dig, uden emotionelt drama.

Har du nogensinde tænkt over, hvad det er inde i dig, der hører hvad du tænker? 

For du kan jo tænke en tanke, samtidig med at du kigger på den tanke, er det ikke rigtigt? Du kan træde et skridt tilbage fra tankerne og observere hele dig. 

Det er sjælens perspektiv. 

Sjælen er med dig gennem hele din livs-cyklus, uanset om du er 3 år, 7 år, 48 år eller døende. 

Er egoet så kun dårligt? 

Nej, vi har brug for vores ego, for overhovedet at kunne begå os i et samfund med andre mennesker. 

Men for at du kan være et frit menneske, der er helt okay med at være dig selv, og som lever i kærlig kontakt med din indre kerne, må de dele af din tillærte personlighed, der gør dig ulykkelig og begrænser dig, afvikles. 

Personlig afvikling 🙂 

Her på denne workshop (for kvinder) i EFT Tapping, kan du lære hvordan.